Hammashoidon Kela-korvaukset

Kela-korvauksen saa yksityishammaslääkärin antamasta suun ja hampaiden hoidon kustannuksista sekä joistakin hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimusten aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi korvausta voi saada suuhygienistin suorittaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, jotka perustuvat yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen/lähetteeseen. Kela ei kuitenkaan korvaa kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, esimerkiksi hampaiden valkaisua. Lisätietoja Kelan korvaamista tutkimuksista ja hoidoista löytyy Kelan kotisivuilta http://www.kela.fi/hammashoito